Ymgynghori

Mae dogfennau yngynghori lleol, rhanbarthol a chenedlaethol sy'n cael eu cyfeirio at y Cyngor yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.


Mae'r Cyngor yn ymdrechu i fod yn llais cryf lleol sy'n gweithredu ar ran y gymuned ac yn gweithio ag eraill i sicrhau gwasanaethau a chyfleusterau lleol priodol.