Pwnc

Trwyddedu

Mae pob cais trwyddedu yn Nhref Llanelli yn cael ei gyfeirio at y Cyngor i'w ystyried.