Pwnc

Trwyddedu

Mae pob cais trwyddedu yn Nhref Llanelli yn cael ei gyfeirio at y Cyngor i'w ystyried.

Mae'r ceisiadau'n cael eu hystyried gan y Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.

I gael mwy o wybodaeth am drwyddedu gweler gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/busnes/trwyddedu-a-hawlenni/