Partneriaeth

Mae Cyngor y Dref yn adnabod ei bod yn aml yn briodol i weithio mewn partneriaeth a sefydliadau eraill a rydym yn gweithio'n agos a Cyngor Sir Caerfyrddin mewn nifer o feysydd gan gynnwys darparu Pyllau Rhodli ym Mharc Howard a Parc y Goron yn ystod misoedd yr haf a darparu Basgedi Crog yng Nghanol y Dref.

Mae Cyngor y Dref hefyd yn gweithio mewn partneriaeth a Cyngor Gwledig Llanelli ar y Pwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli; sy'n gweinyddu Mynwent Llanelli - mynwent 32 erw ar Ffordd Abertawe, Llanelli.