Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae'n ofynnol fod y Cyngor Tref yn cwrdd â gofynion Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae felly'n darparu Adroddiad Blynyddol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin ar ei weithgareddau mewn perthynas â’r nodau allweddol a nodir yn y Ddeddf.

Cymeradwyir yr Adroddiad Blynyddol gan y Cyngor Tref lawn a gellir ei weld drwy’r linciau isod

 

Lawrlwytho Dogfennau