Pwnc

Pyllau Padlo ac Ardaloedd Chwarae Dŵr

Mae gan y Cyngor Tref gyfrifoldeb am y Pyllau Padlo a'r Ardaloedd Chwarae Dŵr ym Mharc y Goron, Parc Havelock, Parc y Dre a Pharc Penyfan. Mae'r Cyngor hefyd yn ariannu darpariaeth y Pwll Padlo ym Mharc Howard. Mae'r Ardaloedd Chwarae Dŵr ar gael drwy gydol yr haf gyda Phyllau Padlo ar agor yn ystod gwyliau Haf Ysgolion.