Pwnc

Pyllau Padlo ac Ardaloedd Chwarae Dŵr

Mae gan y Cyngor Tref gyfrifoldeb am y Pyllau Padlo a'r Ardaloedd Chwarae Dŵr ym Mharc y Goron, Parc Havelock, Parc y Dre a Pharc Penyfan. Mae'r Cyngor hefyd yn ariannu darpariaeth y Pwll Padlo ym Mharc Howard. Mae'r Ardaloedd Chwarae Dŵr ar gael drwy gydol yr haf gyda Phyllau Padlo ar agor yn ystod gwyliau Haf Ysgolion.

Mae llenwi'r pyllau padlo bob dydd yn dibynnu ar y tywydd, gweler ein diweddariadau dyddiol ar dudalen Facebook y Cyngor Tref.