Ffyrdd a Llwybrau Troed

Mae Cyngor Tref Llanelli yn cynnal rhaglen archwilio a chasglu sbwriel a chodi baw cŵn rheolaidd, ar lwybrau troed yn yr ardal.

Cyfrifoldeb Cyngor Sir Caerfyrddin yw cynnal a chadw'r holl ffyrdd a llwybrau troed yn y Sir. Mae'n cynnal archwiliadau rheolaidd i wirio am ddiffygion.

Os yw'ch cwestiwn / sylw / cwyn yn ymwneud â Ffyrdd a Llwybrau Troed yn ardal Llanelli, cysylltwch â Chyngor Sir Caerfyrddin i roi gwybod am broblem ar Lwybrau Troed neu Ffyrdd.

Dilynwch y ddolen i fap llwybr troed Cyngor Sir Caerfyrddin

Fy un agosaf - Hawliau Tramwy Cyhoeddus (llyw.cymru)