Furnace Action Committee Petition in relation to the Home Office Proposals at the Stradey Park Hotel

Deiseb Furnace Action Committee Petition
 
For residents information, please see link below to the Furnace Action Committee Petition in relation to the Home Office Proposals at the Stradey Park Hotel.
 
 
Paper copies of the petition are also available.
 
Am wybodaeth i drigolion, gweler y ddolen isod i Ddeiseb Pwyllgor Gweithredu Ffwrnes mewn perthynas â Chynigion y Swyddfa Gartref yng Ngwesty Parc y Strade.
 
Mae copïau papur o'r ddeiseb ar gael hefyd.