VACANCY - Office Cleaner / Relief Community Centre Caretaker

VACANCY - OFFICE CLEANER / RELIEF COMMUNITY CENTRE CARETAKER


Llanelli Town Council is seeking to appoint an Officer Cleaner / Relief 
Community Centre Caretaker. This is a part-time role with variable hours of 
work including weekends when required. 


If you are interested in this position or for more information, please contact 
Arfon Davies, Town Clerk, The Old Vicarage, Town Hall Square, Llanelli SA15 
3DD – Tel: 01554 774352 (enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk).


SWYDD WAG - GLANHAWR SWYDDFA / GOFALYDD CANOLFANNAU 
CYMUNEDOL


Mae Cyngor Tref Llanelli yn chwilio i apwyntio Glanhawr Swyddfa / Gofalydd 
Canolfannau Cymunedol. Mae hon yn rôl rhan amser gydag oriau gwaith 
amrywiol gan gynnwys penwythnosau pan fydd angen.


Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd neu am fwy o wybodaeth cysylltwch ag 
Arfon Davies, Clerc y Dref, Yr Hen Ficerdy, Sgwâr Neuadd y Dref, Llanelli SA15 
3DD – Ffôn: 01554 774352 (enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk)