SWYDD WAG - SWYDDOG CYLLID AC EIDDO

CYNGOR TREF LLANELLI 

SWYDDOG CYLLID AC EIDDO

Llawn amser, graddfa gyflog LC3 (pwyntiau 33-36)

 

Gwahoddir ceisiadau oddiwrth unigolion sydd â’r cymhwysterau, profiad perthnasol, ac ymrwymiad i gyflawni cyfrifoldebau amrywiol y rôl hon.

 

Mae pecyn cais a manylion ychwanegol ar gael oddiwrth Arfon Davies, Clerc y Dref, Cyngor Tref Llanelli, Yr Hen Ficerdy, Sgwâr Neuadd y Dref, Llanelli, Sir Gâr SA15 3DD

Ffon: 01554 774352  E-bost: enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk

 

Dylid dychwelyd ceisiadau erbyn Dydd Gwener 8fed Gorffennaf 2022.

 

Mae’r Cyngor yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob adran o’r gymuned