Cyng. Debbie Nicholas


picture of Cyng. Debbie Nicholas

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Tyisha

Cyfeirad Gohebu: 10 Upper Robinson Street, Llanelli. SA15 1TR

E-bost: debbiejnicholas@outlook.com

Ffôn Symudol: 07340 268901

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022