Cyng. Debbie Nicholas


picture of Cyng. Debbie Nicholas

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Tyisha

Cyfeirad Gohebu: c/o Cyngor Tref Llanelli, Yr Hen Ficerdy, Sgwâr Neuadd y Dref, Llanelli. SA15 3DD

E-bost: cllrdjnicholas@gmail.com

Ffôn: Tel: 01554 778277

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022