SWYDD WAG - CLERC Y DREF A SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL