Pharciau Chwarae Dŵr a Phyllau Padlo

Oherwydd y cyfyngiadau presennol a achosir gan COVID-19 a'r gofynion pellhau cymdeithasol bydd yn debygol o barhau, mae Cyngor Tref Llanelli wedi gwneud y penderfyniad anodd i beidio â dod â pharciau chwarae dŵr a phyllau padlo parciau Llanelli mewn i ddefnydd ar gyfer tymor 2020. 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Tref Llanelli, y Cynghorydd Shahana Najmi 'Roedd hwn yn benderfyniad anodd i'r Cyngor Tref ei wneud, ond teimlwyd yn gryf bod y gofynion pellhau cymdeithasol parhaus a'r risgiau posibl sy'n gysylltiedig â nifer y bobl sy'n defnyddio'r cyfleusterau hyn yn golygu na fyddai'n briodol eu defnyddio yn anffodus ar gyfer tymor 2020. Mae Cyngor y Dref yn edrych ymlaen yn fawr at godi’r cyfyngiadau presennol ac at allu dod â’r cyfleusterau hyn yn ôl yn weithredol ar gyfer tymor 2021’.