Cyng. J. Williams


picture of Cyng. J. Williams

Plaid: Llafur

Ward: Ward Lliedi

Cyfeirad Gohebu: 42 Tyrfran Avenue, Llanelli, SA15 3LP

E-bost: janicewills27@gmail.com

Ffôn: 01554 756351

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Grwp Cydweithredol Parc Howard.
Pwyllgor Plas Llanelly

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Partneriaeth Gymunedol Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 2il Mai 1991 (gwasanaeth wedi'i dori). Maer y Dref 1997 - 1998.