Cyng. W.E. Skinner


picture of Cyng. W.E. Skinner

Plaid: Llafur

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 11 Railway Place, Llanelli. SA15 2PW

E-bost: ed@edwardskinner.com

Ffôn Symudol: 07575 754764

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd gyntaf i'r Cyngor Tref ar 4 Mai 1995 (gwasanaeth wedi torri)