Cyng. C.A. Reed


picture of Cyng. C.A. Reed

Plaid: Llafur

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 257 Pant Bryn Isaf, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9GD

E-bost: cllrcareed@gmail.com

Ffôn: 01554 753864

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Stebonheath C.S. Ysgol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017