Cyng. J.G. Prosser


picture of Cyng. J.G. Prosser

Plaid: Llafur

Ward: Ward Glanymor

Cyfeirad Gohebu: 53 Bigyn Road, Llanelli, SA15 1DN

E-bost: johnprosserglanymor@gmail.com

Ffôn Symudol: 07729 097892

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017