Cyng. S. Najmi Y.H.


picture of Cyng. S. Najmi Y.H.

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Lliedi

Cyfeirad Gohebu: 15 Nantydd Terrace, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9DN

E-bost: shahana80@hotmail.co.uk

Ffôn: 01554 744814

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref.
Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Grwp Cydweithredol Parc Howard.
Pwyllgor Rheolaeth Traffig Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Tasglu Canol Tref Llanelli, Clwb Byddar Llanelli, Menter Cwm Gwendraeth/Llanelli, Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorwyr, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Un Llais Cymru - Pwyllgor Cynghorau Mwy, Cymdeithas Parc Howard, Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012. Maer y Dref 2015 - 2016