Cyng. W.J. Lemon


picture of Cyng. W.J. Lemon

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Ward Glanymor

Cyfeirad Gohebu: 25 Cambrian Street, Llanelli, SA15 2PN

E-bost: winstonlemon181148@gmail.com

Ffôn Symudol: 07791 118229

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Pwyllgor Rheolaeth Traffig Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Doc Newydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 Maer y Dref 2011-2012