Cyng. J.P. Jenkins


picture of Cyng. J.P. Jenkins

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Elli

Cyfeirad Gohebu: 22 Stryd Brettenham, Llanelli, SA15 3ED

E-bost: llanellijohn@gmail.com

Ffôn: 01554 749649

Ffôn Symudol: 07734 867588

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Grŵp Masnach Deg Llanelli a'r Cylch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 10ed Mehefin 2004 Maer y Dref 2009 - 2010