Cyng. S.J. Griffiths


picture of Cyng. S.J. Griffiths

Plaid: Ceidwadol

Ward: Ward Lliedi

Cyfeirad Gohebu: 16 Frondeg Terrace, Llanelli, SA15 1PZ

E-bost: saragriffiths16@gmail.com

Ffôn: 01554 889433

Penodiadau i Bwyllgorau

Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017