Cyng. C Griffiths

Maer y Dref


picture of Cyng. C Griffiths

Plaid: Ceidwadol

Ward: Ward Lliedi

Cyfeirad Gohebu: 16 Frondeg Terrace, Llanelli, SA15 1PZ

E-bost: cllrchrisgriffiths@gmail.com

Ffôn: 01554 889433

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin, Siambr Fasnach Llanelli, Fforwm Llifogydd Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017