Cyng. M.P. Edmunds


picture of Cyng. M.P. Edmunds

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 43 Penallt Road, Lalnelli, SA15 1HF

E-bost: matthewedmunds@aol.com

Ffôn: 01554 756377

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017