Cyng. L.A. Edmunds


picture of Cyng. L.A. Edmunds

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 13A Mascolee, Capel Terrace, Llanelli. SA15 1QA

E-bost: laurenedmunds@hotmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017