Cyng. J.S. Edmunds


picture of Cyng. J.S. Edmunds

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 13a Capel Terrace, Llanelli, SA15 1QA

E-bost: nikntrix@aol.com

Ffôn: 01554 755853

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref.
Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Grwp Cydweithredol Parc Howard.
Pwyllgor Plas Llanelly

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3 Mai 2012