Menu
Partneriaeth Cymunedol Llanelli

Y gyfer y gymuned gan y gymuned

Mae Partneriaeth Gymunedol Llanelli yn cynnwys aelodau, gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid o'r cymunedau o fewn 5 ward etholiadol yn Llanelli: Bigyn, Elli, Glanymor, Lliedi a Tyisha. Cyfanswm poblogaeth Partneriaeth Gymunedol Llanelli yw 25,168 sy'n ffurfio 13.7% o boblogaeth Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Tref Llanelli yn cefnogi'r Bartneriaeth i ddod â grwpiau / sefydliadau cymunedol ac unigolion at ei gilydd gyda'r nod o gefnogi gweithredu dan arweiniad y gymuned. Mae'r "Llanelli We Want" yn adlewyrchu'r Sgwrs Genedlaethol yng Nghymru "The Wales We Want".

Cadeirydd y Bartneriaeth yw Paolo Piana a gellir ei gysoni arno
pianapaolo@hotmail.com

Mae'r Bartneriaeth yn cynnal cyfarfodydd agored bob 3 mis mewn gwahanol leoliadau yn Llanelli. Am ragor o fanylion cysylltwch â Delyth 01554 774352 del@llanellitowncouncil.gov.uk neu follow us on Facebook!

Gyda Phrosiect Cadwch Gymru'n Daclus ar dir yn New Doc Road. Mae levi bagiau Tesco yn mynd tuag at glirio a thacluso'r tir hwn wrth ymyl Capel Emmanuel, yn dda i weld yr arian hwn yn dod yn ôl i'n cymuned leol o Lanelli, gwaith caled yn clirio'r tir, ond bydd yn werth chweil. Diolch yn fawr i ERAG, Cyngor Tref Llanelli, Tesco, Cadwch Gymru'n Daclus a Threfi Taclus am eu holl waith caled. Bydd ffensys, gatiau a meinciau yn mynd i mewn yn hwyrach ym mis Mai.