Menu
Hwyl yn y dŵr ar ddechrau gwyliau’r haf

Hwyl yn y dŵr ar ddechrau gwyliau’r haf

Gall plant yn Llanelli fwynhau'r tywydd cynnes unwaith eto yn ystod gwyliau'r haf mewn ardaloedd chwarae dŵr a phyllau padlo ar draws parciau’r dref.

Bydd y pyllau padlo ym Mharc y Goron, Parc Howard a Pharc y Bobl ar agor ddydd Sadwrn, 20ain Gorffennaf. Mae peth gwaith yn cael ei wneud ym Mharc y Goron a Pharc Howard ond disgwylir y bydd y rhain yn cael eu cwblhau yr wythnos hon.

Darperir y cyfleusterau hyn gan Gyngor Tref Llanelli.

Mae'r pyllau ar agor bob dydd (yn dibynnu ar y tywydd) rhwng 9yb a 6yh saith niwrnod yr wythnos tan ddiwedd gwyliau’r haf.

Mae'r ardaloedd chwarae dŵr ym Mharc Havelock a Pharc Penyfan eisoes ar waith ac yn gweithio ar system amserydd awtomatig o 10yb tan 7yh saith niwrnod yr wythnos.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar: Ffôn: 01554 774352

 

SYLWER: Mae Staff Cyngor Tref Llanelli sydd ar ddyletswydd yn y Pyllau Padlo yn Gynorthwywyr (byddant yn llenwi / gwagio'r pwll ac yn monitro defnydd priodol) NID YDYNT yn Achubwyr Bywyd. Ni ddylid gadael plant ar eu pennau eu hunain ac maent yn parhau i fod yn gyfrifoldeb eu Rhieni / Gwarcheidwaid bob amser wrth ddefnyddio'r Pyllau Padlo.