Menu
Cadlanc Maer y Dref 2019 - 2020

Yng nghyfarfod Cyngor y Dref ar Nos Iau, 8fed Mai cyflwynodd Maer y Dref, y Cynghorydd John E. Jones, Y.H., fathodyn a thystysgif Cadlanc Maer y Dref i Rhingyll Staff Cadetiad Rhidian Rees-Jones o Llu Cadetiaid Byddin Dyfed. Bydd Rhidian yn mynd gyda Maer y Dref i nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn nesaf.