Menu
Cadlanc Maer y Dref 2018 - 2019

Yng nghyfarfod Cyngor y Dref ar Nos Iau, 3ydd Mai cyflwynodd Maer y Dref, y Cynghorydd David Darkin, fathodyn a thystysgif Cadlanc Maer y Dref i Cadet Abl Hayden Gravell, Cadetiaid Môr Llanelli. Bydd Hayden yn mynd gyda Maer y Dref i nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn nesaf.