Menu
Cadlanc Maer y Dref 2017 - 2018

Yng nghyfarfod Cyngor y Dref ar Nos Iau, 18eg Mai cyflwynodd Maer y Dref, y Cynghorydd Jeff Edmunds, fathodyn a thystysgif Cadlanc Maer y Dref i Sgt. Samuel Stubbins, Llanelli Sgwadron ATC. Bydd Samuel yn mynd gyda Maer y Dref i nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn nesaf.