Menu
Newyddion & Digwyddiadau

Cefnogaeth Weinyddol

Mae Cyngor Tref Llanelli yn chwilio cefnogaeth weinyddol dros dro o'r 4ydd Ebrill ymlaen. Os mae diddordeb ganddo’ch, cysylltwch gyda ni ar Ffon: 01554 77991 neu e-bostiwch eich CV at: mandyj@llanellitowncouncil.gov.uk Darllen mwy...


PSU - STORI GOFAL A RHANNU

Casgliadau pythefnosol i bobl sy'n cael eu heffeithio gan ganser a salwch sy'n cael eu heffeithio gan gansr a salwch sy'n cyfyngu as fywydau yn Y Ffwrnes Fach. Dewch i gyfarfod a gweithio gyda beirdd proffesiynol, ysgrifenwyr ac adroddwyr storiau mewn lle diogel dros baned o de a chacen. Darllen mwy...


SWYDD WAG - GOFALWYR / GLANHAWR AR GYFER EI'N GANOLFANNAU CYMUNEDOL

Mae Cyngor Tref Llanelli eisiau recriwtio gofalwyr / glanhawyr ar gyfer ei'n Ganolfannau Cymunedol os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â Swyddfeydd y Cyngor Tref - Ffôn: 774352. Darllen mwy...


DATGANIAD I'R WASG - DIWEDDARIAD AR DROSGLWYDDIAD ASEDAU

Bydd trigolion Llanelli wedi dechrau gweld gwelliannau i nifer o barciau chwarae ledled y Dref wrth i Gyngor Tref Llanelli fuddsoddi dros £14,000 wrth atgyweirio ac ailosod offer chwarae ac arwynebau. Gyda throsglwyddo asedau bellach wedi'i gwblhau, mae gwaith wedi cychwyn ym Mharc y Goron, Parc Havelock, Parc y Dre a Pharc Penyfan i wella cyfleusterau chwarae ym mhob lleoliad. Darllen mwy...


Gwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru 2018

Gwobr Gymunedol Gorllewin Cymru a noddwyd gan Gyngor Tref Llanelli ar gyfer Hyrwyddwr Cymunedol - Enillydd gwobr Hyrwyddwr Cymunedol eleni oedd Dorothy MacDonald Darllen mwy...


Cadlanc Maer y Dref 2018 - 2019

Yng nghyfarfod Cyngor y Dref ar Nos Mercher, 3ydd Mai cyflwynodd Maer y Dref, y Cynghorydd David Darkin, fathodyn a thystysgif Cadlanc Maer y Dref i Cadet Abl Hayden Gravell, Llanelli Sgwadron ATC. Bydd Hayden yn mynd gyda Maer y Dref i nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn nesaf. Darllen mwy...