Menu
Newyddion & Digwyddiadau

PSU - STORI GOFAL A RHANNU

Casgliadau pythefnosol i bobl sy'n cael eu heffeithio gan ganser a salwch sy'n cael eu heffeithio gan gansr a salwch sy'n cyfyngu as fywydau yn Y Ffwrnes Fach. Dewch i gyfarfod a gweithio gyda beirdd proffesiynol, ysgrifenwyr ac adroddwyr storiau mewn lle diogel dros baned o de a chacen. Darllen mwy...


SWYDD WAG - GOFALWYR / GLANHAWR AR GYFER EI'N GANOLFANNAU CYMUNEDOL

Mae Cyngor Tref Llanelli eisiau recriwtio gofalwyr / glanhawyr ar gyfer ei'n Ganolfannau Cymunedol os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â Swyddfeydd y Cyngor Tref - Ffôn: 774352. Darllen mwy...


DATGANIAD I'R WASG - APEL BLWCH TEGANAU

Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch unwaith eto eleni i gefnogi apêl Nadolig Sir Gaerfyrddin ar gyfer Anrhegion, Hamperi bwyd ac eitemau Lles. Mae'r cynllun, a reolir gan Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Caerfyrddin, yn darparu anrhegion a hamperi bwyd i helpu teuluoedd sy'n cael trafferthion ariannol yn ystod y Nadolig. Darllen mwy...


DATGANIAD I'R WASG - DIWEDDARIAD AR DROSGLWYDDIAD ASEDAU

Bydd trigolion Llanelli wedi dechrau gweld gwelliannau i nifer o barciau chwarae ledled y Dref wrth i Gyngor Tref Llanelli fuddsoddi dros £14,000 wrth atgyweirio ac ailosod offer chwarae ac arwynebau. Gyda throsglwyddo asedau bellach wedi'i gwblhau, mae gwaith wedi cychwyn ym Mharc y Goron, Parc Havelock, Parc y Dre a Pharc Penyfan i wella cyfleusterau chwarae ym mhob lleoliad. Darllen mwy...


Gwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru 2018

Gwobr Gymunedol Gorllewin Cymru a noddwyd gan Gyngor Tref Llanelli ar gyfer Hyrwyddwr Cymunedol - Enillydd gwobr Hyrwyddwr Cymunedol eleni oedd Dorothy MacDonald Darllen mwy...


'Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi C.P.D Bwlch Rangers.

'Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi C.P.D Bwlch Rangers, a gwblhaodd Dwbl yr Uwch Cynghrair a'r Cwpan yn 2018. Darllen mwy...


Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi West End United AFC

Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi West End United AFC - enillwyr Cwpan Her 2018 Darllen mwy...


DATGANIAD I'R CYFRYNGAU

Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o gadarnhau bod cais ar y cyd rhwng y Cyngor Tref, Chyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Gwledig Llanelli wedi bod yn llwyddiannus, gan sicrhau dros £400k ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwelliannau diogelwch ar y ffyrdd yng Ngorllewin Llanelli trwy'r Cynllun Grantiau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau. Bydd Cyngor Tref Llanelli hefyd yn cyfateb i'r gronfa ar gyfer y prosiect gyda £5,000 a Chyngor Sir Caerfyrddin gydag arian cyfatebol o £10,000, fydd hyn yn galluogi gwelliannau i ddiogelu llwybrau sy'n cwmpasu ardaloedd Ysgol Pentip, Ysgol Hen Heol, Ysgol Ffwrnes, Ysgol y Pwll, Ysgol Y Strade a Côleg Sir Gâr Campws........... Darllen mwy...


Cadlanc Maer y Dref 2018 - 2019

Yng nghyfarfod Cyngor y Dref ar Nos Mercher, 3ydd Mai cyflwynodd Maer y Dref, y Cynghorydd David Darkin, fathodyn a thystysgif Cadlanc Maer y Dref i Cadet Abl Hayden Gravell, Llanelli Sgwadron ATC. Bydd Hayden yn mynd gyda Maer y Dref i nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn nesaf. Darllen mwy...