Menu
Newyddion & Digwyddiadau

NGWOBRAU YMARFER ARLOESOL UN LLAIS CYMRU

Cydnabuwyd gwaith Cyngor Tref Llanelli ddoe yng Ngwobrau Ymarfer Arloesol Un Llais Cymru. Mae'r gwobrau yn dathlu gwaith da Cynghorau Tref a Chymuned ledled Cymru. Gwnaed y Cyngor derbyn tystysgrifau fel a ganlyn Darllen mwy...


ARIAN GRANT WRTH LYWODRAETH CYMRU

Mae Cyngor Tref Llanelli a Chyngor Gwledig Llanelli wedi cael grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi costau cychwynnol sefydlu trefniadau ar y cyd. Darllen mwy...


SWYDD WAG - GOFALWYR / GLANHAWR AR GYFER EI'N GANOLFANNAU CYMUNEDOL

Mae Cyngor Tref Llanelli eisiau recriwtio gofalwyr / glanhawyr ar gyfer ei'n Ganolfannau Cymunedol os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â Swyddfeydd y Cyngor Tref - Ffôn: 774352. Darllen mwy...


DATGANIAD I'R WASG - DIWEDDARIAD AR DROSGLWYDDIAD ASEDAU

Bydd trigolion Llanelli wedi dechrau gweld gwelliannau i nifer o barciau chwarae ledled y Dref wrth i Gyngor Tref Llanelli fuddsoddi dros £14,000 wrth atgyweirio ac ailosod offer chwarae ac arwynebau. Gyda throsglwyddo asedau bellach wedi'i gwblhau, mae gwaith wedi cychwyn ym Mharc y Goron, Parc Havelock, Parc y Dre a Pharc Penyfan i wella cyfleusterau chwarae ym mhob lleoliad. Darllen mwy...


Gwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru 2018

Gwobr Gymunedol Gorllewin Cymru a noddwyd gan Gyngor Tref Llanelli ar gyfer Hyrwyddwr Cymunedol - Enillydd gwobr Hyrwyddwr Cymunedol eleni oedd Dorothy MacDonald Darllen mwy...


Cadlanc Maer y Dref 2019 - 2020

Yng nghyfarfod Cyngor y Dref ar Nos Mercher, 8fed Mai cyflwynodd Maer y Dref, y Cynghorydd John E. Jones, Y.H., fathodyn a thystysgif Cadlanc Maer y Dref i Rhingyll Staff Cadetiad Rhidian Rees-Jones o Llu Cadetiaid Byddin Dyfed. Bydd Rhidian yn mynd gyda Maer y Dref i nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn nesaf. Darllen mwy...