Menu
Newyddion & Digwyddiadau

Cylchlythyr Haf 2017 Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Cylchlythyr Haf 2017 Comisiynydd Pobl Hyn Cymru Dilynwch y linciau isod am ein Cylchlythyr Haf 2017: Darllen mwy...


Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yma i'ch helpu i gadw'n gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni. Mae Nyth yn agored i ddeiliad tai yng Nghymru ac yn rhoi cyngor ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau tanwydd, a hawl i fudd-daliadau. Darllen mwy...


Digwyddiad Iechyd a Lles - 20 Mawrth 2017 - 1 - 7 o'r gloch yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli

Ymlaciwch, dadflinwch, adfywiwch a byddwch yn barod am heriau newydd ..................... Darllen mwy...


Budd-dal Crwydriaid Llanelli O Trosglwyddo Gyngor Tref Asedau

LLANELLI Wanderers wedi fel y rhan fwyaf o glybiau chwaraeon bod yn bryderus ynghylch p'un a ni fyddant yn gallu fforddio i barhau i chwarae ar eu tir cartref yn yr hinsawdd trosglwyddiadau asedau. Mae'r clwb wedi bod yn chwarae ym Mharc y Dre am nifer o flynyddoedd, ond fel y rhan fwyaf mannau gwyrdd sy'n eiddo i'r Cyngor Sir Parc y Dre wedi dod yn destun archwiliad manwl. Rhowch Cyngor Tref Llanelli a oedd tu allan i unman wedi bod yn dod i'r adwy o niferus pêl-droed, rygbi a bowls chlybiau yn y dref. Darllen mwy...


Cadlanc Maer y Dref 2017 - 2018

Yng nghyfarfod Cyngor y Dref ar Nos Mercher, 18eg Mai cyflwynodd Maer y Dref, y Cynghorydd Jeff Edmunds, fathodyn a thystysgif Cadlanc Maer y Dref i Sgt. Samuel Stubbins, Llanelli Sgwadron ATC. Bydd Samuel yn mynd gyda Maer y Dref i nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn nesaf. Darllen mwy...


Y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Yn mis Ebrill 2018, bydd y dreth gwarediadau tirlenwi yn disodli'r dreth dirlenwi yng Nghymru
http://gov.wales/docs/caecd/publications/161128-LDT-leaflet-cy.pdf Darllen mwy...