Menu
Newyddion & Digwyddiadau

'Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi C.P.D Bwlch Rangers.

'Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi C.P.D Bwlch Rangers, a gwblhaodd Dwbl yr Uwch Cynghrair a'r Cwpan yn 2018. Darllen mwy...


Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi West End United AFC

Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi West End United AFC - enillwyr Cwpan Her 2018 Darllen mwy...


Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd Hywel Dda

Mae Cyngor Tref Llanelli yn annog pob preswylwr i gwblhau'r holiadur ar gynnigon Fwrdd Iechyd Hywel Dda. Gweler linc Darllen mwy...


Trawsnewid ein gwasanaeth iechyd Hywel Dda

Mae ein myddygon, byrsys a therapyddion eisiau siarad a chi a chlywed eich barn ar ein cynigion I "Drawsnewid ein gwasanaeth eichyd" yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Darllen mwy...


Gwyl y Cyfryngau Celtaidd - Premiere: Towy - The Dark River of Wales

Dydd Mercher, 2 Mai, 2018 | 19:00 - 21:00 Y Ffwrnes, Llanelli Darllen mwy...


DATGANIAD I'R CYFRYNGAU

Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o gadarnhau bod cais ar y cyd rhwng y Cyngor Tref, Chyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Gwledig Llanelli wedi bod yn llwyddiannus, gan sicrhau dros £400k ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwelliannau diogelwch ar y ffyrdd yng Ngorllewin Llanelli trwy'r Cynllun Grantiau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau. Bydd Cyngor Tref Llanelli hefyd yn cyfateb i'r gronfa ar gyfer y prosiect gyda £5,000 a Chyngor Sir Caerfyrddin gydag arian cyfatebol o £10,000, fydd hyn yn galluogi gwelliannau i ddiogelu llwybrau sy'n cwmpasu ardaloedd Ysgol Pentip, Ysgol Hen Heol, Ysgol Ffwrnes, Ysgol y Pwll, Ysgol Y Strade a Côleg Sir Gâr Campws........... Darllen mwy...


Gemau'r Gymanwlad ym Mharc y Dre, Llanelli - Dydd Mawrth 3 & 10 Ebrill - 10 - 12 yp - Dydd Iau 5 & 12 Ebrill - 1 - 3 yp

Beth am ddo draw a rhoi cynnig ar rai gweithgareddau...... athletau, pel-rwyd, rygbi, hoci, beicio, aml-sgiliau a mwy. Rhaid I dan 7 gael eu goruchwylio gan riant / gwarcheidwad bob amser Darllen mwy...


Gweithgareddau'r - Wythnos Ddiwylliannol - 24ain Mawrth 2018

Gweithgareddau'r - Wythnos Ddiwylliannol - Gweithgareddau a Hwyl i'r Teulu Cyfan - Dydd Sadwrn, 24ain Mawrth 2018 Darllen mwy...


Grymoedd Cyfun @ LINKS

Grymoedd Cyfun @ LINKS - Diwrnod Ymwybyddiaeth yn Theatr Ffwrnes am 13eg Ebrill 2018 am 10.00 yng Darllen mwy...


Derbynfa'r Maer

Neithiwr ym Mharlwr Maer y Dref, gwnaed Maer y Dref, Cyng. Jeff Edmunds a Dirprwy Faer y Dref, Cyng. Mrs. Louvain Roberts cynnal digwyddiad i hwyluso trafodaethau ar ddigartrefedd a materion cyffuriau sy'n cael eu profi yn Llanelli......... Darllen mwy...