Menu
Newyddion & Digwyddiadau

Hwyl yn y dŵr ar ddechrau gwyliau’r haf

Hwyl yn y dŵr ar ddechrau gwyliau’r haf Gall plant yn Llanelli fwynhau'r tywydd cynnes unwaith eto yn ystod gwyliau'r haf mewn ardaloedd chwarae dŵr a phyllau padlo ar draws parciau’r dref. Darllen mwy...


Cadlanc Maer y Dref 2019 - 2020

Yng nghyfarfod Cyngor y Dref ar Nos Mercher, 8fed Mai cyflwynodd Maer y Dref, y Cynghorydd John E. Jones, Y.H., fathodyn a thystysgif Cadlanc Maer y Dref i Rhingyll Staff Cadetiad Rhidian Rees-Jones o Llu Cadetiaid Byddin Dyfed. Bydd Rhidian yn mynd gyda Maer y Dref i nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn nesaf. Darllen mwy...