Menu
Llanelli

Mae tref Llanelli, sydd â phoblogaeth o tua 35,000 o bobl, yng nghornel dde ddwyreiniol Sir Gaerfyrddin yn ne orllewin Cymru. Mae tua deuddeg milltir i'r gorllewin o ddinas Abertawe a mae ardal weinyddiaeth Cyngor y Dref oddeutu 2070 erw. Tref arfordirol yw Llanelli lle siaredir y Gymraeg yn eang o hyd. Mae ganddi gysylltiad hir â'r diwydiannau tunplat, dur a glo, ac mae'n gartref i Glwb Rygbi Sgarlets Llanelli, un o’r pedwar tîm rygbi proffesiynol rhanbarthol Cymru.

Mae Llanelli yn cael ei drawsnewid tra'n elwa o raglen adfywio gwerth £60m.

Mae pump prosiect sylweddol yn cael eu datblygu fydd yn amlygu ystod eang o gyfleon hamdden, busnes ac yn y celfyddydau. Mae'r rhai'n yn cynnwys theatr newydd, canolfan gelfyddydol a mentrau cymdeithasol a elwir Y Ffwrnes, adnewyddu Plas Llanelly a Llyfrgell Llanelli, datblygiad hamdden, swyddfa a man werthu o'r enw Porth y Dwyrain, a nifer o welliannau ychwanegol yn Stryd Vaughan a Stryd Stepney yn cynnwys canopiau a goleuadau.