Menu
Dyddiadau Cyfarfodydd 2019/2020
CALENDR CYFARFODYDD 2019 - 2020

2019

MAI

  6        CYFARFOD BLYNYDDOL

  7        CYFARFOD BLYNYDDOL GOHIRIEDIG   

  8        CALAN MAI

13        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

20        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

27        GWYLIAU BANC Y GWANWYN

 

MEHEFIN

  5        Cyngor Tref

12        Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli

17        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

17        Cyngor Tref Arbennig (Mabwysiadu'r Datganiad Cyfrifon)

17        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

 

GORFFENNAF

  3        Cyngor Tref

  8        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

15        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

24        Cyngor Tref Arbennig *

 

AWST

  )

  )        YN YSTOD Y TORIAD

  )

26        LATE SUMMER BANK HOLIDAY

 

MEDI

  4        Cyngor Tref

  9        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

11        Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli

16        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

 

HYDREF

   2        Cyngor Tref

   7        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

   7        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

 

TACHWEDD

  6        Cyngor Tref

18        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

18        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

 

RHAGFYR

  4        Cyngor Tref

  9        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

  9        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

11        Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli

 

23       Y Swyddfa'n cau am hanner dydd

25        DYDD NADOLIG (DYDD MERCHER)

 

2020

 

IONAWR

  1         DYDD CALAN (DYDD MERCHER)

  2         Ailagor y Swyddfa

  8         Cyngor Tref

13         Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

13         Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

 

CHWEFROR

  5        Cyngor Tref

12        Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli

17        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

17       Cydbwyllgor Sefydlog ar Amcangyfrifon

17        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

 

MAWRTH

  4        Cyngor Tref

  9        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

  9        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

11        Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli

 

 

EBRILL

  1        Cyngor Tref

  6        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

  6        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

10        DYDD GWENER Y GROGLITH

13        DYDD LLUN Y PASG

20        Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli

 

MAI

  6        CYFARFOD BLYNYDDOL

  7        CYFARFOD BLYNYDDOL GOHIRIEDIG

  8        CALAN MAI

11        Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

11        Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

18        Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli

25        GWYLIAU BANC Y GWANWYN

 

*  (os oes angen)