Menu
Digwyddiadau Blynyddol

Carnifal a Goleuadau'r Nadolig

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i ariannu a threfnu y carnifal Nadolig blynyddol a'r goleuadau yng Nghanol y Dref.

Sul y Cofio a Diwrnod y Lluoedd Arfog

Mae Cyngor y Dref a'r Cyngor Sir yn cyd-weithio a'r sefydliadau milwrol a hen filwyr i drefnu'r digwyddiadau ar Sul y Cofio yn Nhachwedd a Diwrnod y Lluoedd Arfog yn Mehefin.