Menu
Digwyddiadau Blynyddol

Carnifal a Goleuadau'r Nadolig

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i ariannu a threfnu y carnifal Nadolig blynyddol a'r goleuadau yng Nghanol y Dref.

Sul y Cofio a Diwrnod y Lluoedd Arfog

Mae Cyngor y Dref a'r Cyngor Sir yn cyd-weithio a'r sefydliadau milwrol a hen filwyr i drefnu'r digwyddiadau ar Sul y Cofio yn Nhachwedd a Diwrnod y Lluoedd Arfog yn Mehefin.

Digwyddiadau Canol y Dref

Mae Cyngor Tref Llanelli yn gweithio'n agos gydag ymlaen Llanelli yn trefnu nifer o ddigwyddiadau yng nghanol y dref gan gynnwys Gŵyl y 80au, yr ŵyl fwyd a'r parêd Ceirw, i gael rhagor o wybodaeth cliciwch ar y ddolen.