Menu
PEIDIWCH A DEFNYDDIO Y CYFEIRIAD E-BOST YMA OS YW'CH CWESTIWN/SYLW/CWYN YN CYFEIRIO AT FATER SY'N GYFRIFOLDEB CYNGOR SIR GAERFYRDDIN (E.E. TAI, PRIFFYRDD, CYNLLUNIO, CASGLU SBWRIEL, YSGOLION) - MEWN ACHOSION O'R FATH DEFNYDDIWCH galw@sirgar.gov.uk NEU cwynion@sirgar.gov.uk O.G.Y.DD.
Cysylltwch a Cyngor Tref Llanelli

E-bost: enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk

Ymholiadau Cyffredinol
01554 774352

Clerc y Dref
Mel Edwards 01554 779991

Ymholiadau Maerol
Teresa Bryant 01554 779990

Cymorth Cymunedol
Delyth Rowland 01554 779993

Hurio Canolfannau Cymunedol
Teresa Bryant 01554 779990

Ymholiadau Ariannol
Gary Jones 01554 779991

CYNGOR TREF LLANELLI - Polisi Pryderon Chwynion

Mae Cyngor Tref Llanelli wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaeth. Ein nod yw egluro unrhyw faterion nad ydych yn sicr yn eu cylch. Os yw'n bosibl, byddwn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yr ydym efallai wedi'u gwneud. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo nad ydym wedi'i roi cyn hyn. Os ydyn wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, byddwn yn ymddiheuro ac as yw'n bosibl byddwn yn ceisio gwneud iawn am hynny. Cliciwch yma i weld y polisi a'r ffurflen... Polisi Pryderon Chwynion