Menu

PEIDIWCH A DEFNYDDIO Y CYFEIRIAD E-BOST YMA OS YW'CH CWESTIWN/SYLW/CWYN YN CYFEIRIO AT FATER SY'N GYFRIFOLDEB CYNGOR SIR GAERFYRDDIN (E.E. TAI, PRIFFYRDD, CYNLLUNIO, CASGLU SBWRIEL, YSGOLION) - MEWN ACHOSION O'R FATH DEFNYDDIWCH galw@sirgar.gov.uk NEU cwynion@sirgar.gov.uk O.G.Y.DD.

Cysylltwch a Cyngor Tref Llanelli

Trwy gysylltu â ni, rydych chi'n cadarnhau eich bod wedi darllen a deall Rhybudd Preifatrwydd Cyngor Tref Llanelli

E-bost: enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk

E-bost Diogelu Data: dataprotection@llanellitowncouncil.gov.uk

 

Ymholiadau Cyffredinol
01554 774352

Clerc y Dref
Gary Jones  01554 779991

Swyddog Gweimyddol
Arfon Davies
01554 779993

Cymorth Cymunedol
Delyth Rowland  01554 779995

Ymholiadau Maerol
Teresa Bryant  01554 779990

Hurio Canolfannau Cymunedol
Teresa Bryant  01554 779990

 

CYNGOR TREF LLANELLI - Polisi Pryderon Chwynion

Mae Cyngor Tref Llanelli wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaeth. Ein nod yw egluro unrhyw faterion nad ydych yn sicr yn eu cylch. Os yw'n bosibl, byddwn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yr ydym efallai wedi'u gwneud. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo nad ydym wedi'i roi cyn hyn. Os ydyn wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, byddwn yn ymddiheuro ac as yw'n bosibl byddwn yn ceisio gwneud iawn am hynny. Cliciwch yma i weld y polisi a'r ffurflen... Polisi Pryderon Chwynion