Menu
Cyngor Tref Llanelli

Daeth Cyngor Tref Llanelli i rym ar 1af Ebrill, 1974. Rhennir ei ardal weinyddiaeth i'r 5 ward Bigyn, Elli, Glanymor, Lliedi and Tyisha, sy'n cael eu cynrychioli gan 22 cynghorydd. Mae crynodeb o'r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor i'w gweld yn yr adran Gwasanaethau.

Mae'r Cyngor yn cyfarfod yn Yr Hen Ficerdy, Sgwar Neuadd Y Dref, Llanelli ar ddydd Mercher cyntaf bob mis. Mae gan y Cyngor ddau Bwyllgor Sefydlog - sef y Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori sy’n cwrdd ar y dydd Llun cyntaf ar ôl bob cyfarfod misol y Cyngor; a’r Pwyllgor Adeiladu a Chyllid sy’n cwrdd ar yr ail ddydd Llun ar ôl bob cyfarfod misol y Cyngor. Mae pob un o Bwyllgorau arall y Cyngor yn cwrdd fel bo angen. Cewch weld dyddiadau'r cyfarfodydd, agendau a chofnodion drwy clicio ar y ddolen briodol ar y chwith o'r dudalen.

Mae aelodau'r Cyngor hefyd yn ymddiriedolwyr elusen Ystâd Tref Llanelli sy'n cynhyrchu incwm sylweddol bob blwyddyn er lles y dref.

Diogelwch Data

Rhybudd Preifatrwydd Cyffredinol

Policy Gwybodaeth a Dogelwch Data

Ffurflen Caniatad Defnyddio Gwybodaeth Personnol