Menu
Cynghorwyr Tref Llanelli

Cyng. M.D. Cranham, Y.H. (Dirprwy Faer y Dref)
Annibynnol
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 753660
  michaelcranham@outlook.com

Cyfeiriad: 4 Coedcae Road, Llanelli, SA15 1HJ
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cyfeillion Amgueddfa Llanelli.

Cyng. J.S. Edmunds
Annibynnol
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 755853
  nikntrix@aol.com

Cyfeiriad: 13a Capel Terrace, Llanelli, SA15 1QA
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp Cydweithredu Parc Howard Llanelly House Working Group
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Grŵp Masnach Deg Llanelli a'r Cylch, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Cyng. L.A. Edmunds
Annibynnol
Ward Bigyn

Contact Information
  laurenedmunds@hotmail.com

Cyfeiriad: 13A Mascolee, Capel Terrace, Llanelli. SA15 1QA
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. M.P. Edmunds
Annibynnol
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 756377
  matthewedmunds@aol.com

Cyfeiriad: 43 Penallt Road, Lalnelli, SA15 1HF
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli.

Cyng. C.A. Reed
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 753864
  cllrcareed@gmail.com

Cyfeiriad: 257 Pant Bryn Isaf, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9GD
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel. Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Stebonheath C.S. Ysgol.

Cyng. W.E. Skinner
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 774361
  ed@edwardskinner.com

Cyfeiriad: 11 Railway Place, Llanelli. SA15 2PW
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ed Mai 1995 (gwasanaeth wedi'i dori).
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel. Llanelli Town Council Working Group
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. D.L. Darkin
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
 07870 380521
  david@daviddarkin.com

Cyfeiriad: 16 Queen Victoria Rd, Llanelli, SA15 2TL
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2016
Aelod o: Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Fforwm Llifogydd Llanelli, Cymdeithas Parc Howard.

Cyng. S.I. Davies
Conservative
Ward Elli

Contact Information
 07527 487275
  sionidavies@hotmail.com

Cyfeiriad:
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel. Grŵp Cydweithredu Parc Howard Gweithgor Rheolaeth Traffig Llanelli Llanelly House Working Group
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Hen Heol, Cymdeithas Papur Newydd Llanelli a'r Cylch, Shopmobility Llanelli a'r Cylch, Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Cymdeithas Genedlaethol Cynghorwyr, Cymdeithas Parc Howard.

Cyng. J.P. Jenkins (Dirprwy Arweinydd)
Annibynnol
Ward Elli

Contact Information
  01554 749649
 07734 867588
  llanellijohn@gmail.com

Cyfeiriad: 22 Stryd Brettenham, Llanelli, SA15 3ED
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 10ed Mehefin 2004 Maer y Dref 2009 - 2010
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel. Pwyllgor Plas Llanelly.Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Llanelly House Working Group Llanelli Town Council Working Group
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Wirfoddol Eglwysig Pentip, Cymdeithas Parc Howard.

Cyng. J.E. Jones, Y.H. (Maer y Dref)
Annibynnol
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 756940
  johnevenjones176@gmail.com

Cyfeiriad: 12 Nelson Terrace, Llanelli, SA15 2LR
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 (gwasanaeth wedi'i dori).
Aelod o: Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Coffáu Canmlwyddiant 1911 Terfys Rheilffordd Llanelli, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Cyng. W.J. Lemon
Plaid Cymru
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 753348
  winstonlemon181148@gmail.com

Cyfeiriad: 25 Stryd Cambrian, Llanelli, SA15 2PN
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 Maer y Dref 2011-2012
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Gweithgor Rheolaeth Traffig Llanelli
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Doc Newydd.

Cyng. J.G. Prosser
Llafur
Ward Glanymor

Contact Information
  07729 097892
  johnprosserglanymor@gmail.com

Cyfeiriad: 53 Bigyn Road, Llanelli, SA15 1DN
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Cyng. S.L. Rees
Annibynnol
Ward Glanymor

Contact Information
 07415 221811
  seanrees3@sky.com

Cyfeiriad: 24 Florence Street, Llanelli. SA15 2HU
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel. Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Maes Y Morfa, Cymdeithas Teithwyr Calon Cymru, Pwyllgor Coffáu Canmlwyddiant 1911 Terfys Rheilffordd Llanelli, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Doc Newydd.

Cyng. B.A.L. Roberts
Annibynnol
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 773791
  loroberts@carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad: 24 George Street, Llanelli. SA15 2NB
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Llanelly House Working Group Llanelli Town Council Working Group
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cymdeithas Ddinesig Llanelli a'r Cylch, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr y Doc Newydd, Canolfan Deulu Sant Paul, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Cyng. C. Griffiths
Conservative
Ward Lliedi

Contact Information
  01554 756117
  cllrchrisgriffiths@gmail.com;

Cyfeiriad: 16 Frondeg Terrace, Llanelli, SA15 1PZ
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Llanelli Town Council Working Group
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin, Siambr Fasnach Llanelli, Fforwm Llifogydd Llanelli.

Cyng. S.J. Griffiths
Conservative
Ward Lliedi

Contact Information
  01554 756117
  saragriffiths16@gmail.com

Cyfeiriad: 16 Frondeg Terrace, Llanelli, SA15 1PZ
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel. Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Heol Hen, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Cyng. S. Najmi, Y.H. (Arweinydd y Cyngor)
Annibynnol
Ward Lliedi

Contact Information
  01554 744814
  shahana80@hotmail.co.uk

Cyfeiriad: 15 Nantydd Terrace, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9DN
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012. Maer y Dref 2015 - 2016
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel. Pwyllgor Plas Llanelly.Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp Cydweithredu Parc Howard Llanelly House Working Group
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Tasglu Canol Tref Llanelli, Clwb Byddar Llanelli, Menter Cwm Gwendraeth/Llanelli, Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorwyr, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Un Llais Cymru - Pwyllgor Cynghorau Mwy, Cymdeithas Parc Howard, Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned..

Cyng. P.T. Warlow
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
  07917 874124
  cllrphilipwarlow@gmail.com

Cyfeiriad: 38 Andrew Street, Llanelli, SA15 3YP
Nodyn:
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Plas Llanelly.Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Gweithgor Rheolaeth Traffig Llanelli Llanelly House Working Group Llanelli Town Council Working Group
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Penygaer, Cymdeithas Papurau Newydd Siarad Llanelli a'r Cylch, Cymdeithas Parc Howard.

Cyng. J. Williams
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
  01554 756351
  janicewills27@gmail.com

Cyfeiriad: 42 Tyrfran Avenue, Llanelli, SA15 3LP
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 2il Mai 1991 (gwasanaeth wedi'i dori). Maer y Dref 1997 - 1998. Dirprwy Arweinydd y Cyngor
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel. Pwyllgor Plas Llanelly.Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp Cydweithredu Parc Howard Llanelly House Working Group
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Partneriaeth Gymunedol Llanelli.

Cyng. S.A. Curry
Llafur
Ward Tyisha

Contact Information
 07561 566456
  suzycurry1@gmail.com

Cyfeiriad: 72 Alban Road, Llanelli, SA15 1EW
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Bigyn.

Cyng. T. Davies
Plaid Cymru
Ward Tyisha

Contact Information
  01554 741041
 07966 228946
  Terry@serenityimage.co.uk

Cyfeiriad: 87 Tyisha Road, Llanelli, SA15 1RP
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel. Pwyllgor Plas Llanelly.Gweithgor Rheolaeth Traffig Llanelli Llanelly House Working Group Llanelli Town Council Working Group
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli, Canolfan Deulu St Paul.

Cyng. A.S.J. McPherson
Llafur
Ward Tyisha

Cyfeiriad: 1 Heol y Cloddiau, Dafen, Llanelli, SA14 8QX
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Pen Rhos.