Menu
Cynghorwyr Tref Llanelli

Cyng. M.D. Cranham, Y.H.
Annibynnol
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 753660
  michaelcranham@outlook.com

Cyfeiriad: 4 Coedcae Road, Llanelli, SA15 1HJ
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cyfeillion Amgueddfa Llanelli

Cyng. J.S. Edmunds (Maer y Dref)
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 755853
  nikntrix@aol.com

Cyfeiriad: 13a Capel Terrace, Llanelli, SA15 1QA
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Grŵp Masnach Deg Llanelli, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn

Cyng. Ms. L.A. Edmunds
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  laurenedmunds@hotmail.com

Cyfeiriad: 13A Mascolee, Capel Terrace, Llanelli. SA15 1QA
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. M.P. Edmunds
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 756377
  matthewedmunds@aol.com

Cyfeiriad: 43 Penallt Road, Lalnelli, SA15 1HF
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Stebonheath, Terfysgoedd Streic y Rheilffyrdd Llanelli 1911 Pwyllgor Coffaol Canmlwyddiant.

Cyng. C.A. Reed
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 753864
  cllrcareed@gmail.com

Cyfeiriad: 257 Pant Bryn Isaf, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9GD
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Menter Cwm Gwendraeth / Llanelli, Cymdeithas Genedlaethol Cynghorwyr

Cyng. W.E. Skinner
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 774361
  ed@edwardskinner.com

Cyfeiriad: 11 Railway Place, Llanelli. SA15 2PW
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ed Mai 1995 (gwasanaeth wedi'i dori).
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. D.L. Darkin
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
 07870 380521
  david@daviddarkin.com

Cyfeiriad: 1 John Street, Llanelli, SA15 1UH
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2016
Aelod o: Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Shopmobility Llanelli a'r Cylch, Fforwm Llifogydd Llanelli, Gweithgor Rheolaeth Traffig Llanelli, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Un Llais Cymru, Un Llais Cymru - Pwyllgor Cynghorau Mwy, Cymdeithas Parc Howard

Cyng. S.I. Davies
Conservative
Ward Elli

Contact Information
 07527 487275
  sionidavies@hotmail.com

Cyfeiriad: 1 Park View Terrace, Llanelli, SA15 3HA
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. J.P. Jenkins
Annibynnol
Ward Elli

Contact Information
  01554 749649
  llanellijohn@googlemail.com

Cyfeiriad: 22 Stryd Brettenham, Llanelli, SA15 3ED
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 10ed Mehefin 2004 Maer y Dref 2009 - 2010
Aelod o: Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Wirfoddol Eglwysig Pentip, Gweithgor Rheoli Traffig Llanelli, Cymdeithas Parc Howard

Cyng. J.E. Jones, Y.H.
Annibynnol
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 756940
  johnevenjones176@gmail.com

Cyfeiriad: 12 Nelson Terrace, Llanelli, SA15 2LR
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 (gwasanaeth wedi'i dori).
Aelod o: Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, C.A.T.C.H.U.P. Cyf.

Cyng. W.J. Lemon
Plaid Cymru
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 753348

Cyfeiriad: 25 Stryd Cambrian, Llanelli, SA15 2PN
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 Maer y Dref 2011-2012
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Gweithgor Rheoli Traffig Llanelli

Cyng. J.G. Prosser
Llafur
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 403192
  johnprosserglanymor@gmail.com

Cyfeiriad: 64 Springfields, Llanelli, SA15 2DD
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Clwb Byddar Llanelli, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr y Doc Newydd, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn

Cyng. S.L. Rees
Plaid Cymru
Ward Glanymor

Contact Information
 07415 221811
  seanrees3@sky.com

Cyfeiriad: 24 Florence Street, Llanelli. SA15 2HU
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Llywodraethwr Ysgol Maes Y Morfa, Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. Mrs. B.A.L. Roberts (Dirprwy Faer y Dref)
Llafur
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 773791
  loroberts@carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad: 24 George Street, Llanelli. SA15 2NB
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Canol Cymru, Llanelli a Chymdeithas Papur Newydd Llafar Cylch, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr y Doc Newydd, Canolfan Deulu Sant Paul

Cyng. C. Griffiths
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
  01554 228750
  cllrchrisgriffiths@gmail.com;

Cyfeiriad: 16 Frondeg Terrace, Llanelli, SA15 1PZ
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin, Siambr Fasnach Llanelli a Masnach, Fforwm Llifogydd Llanelli.

Cyng. Mrs. S.J. Griffiths (Dirprwy Arweinydd)
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
  01554 228750
  cllrsaragriffiths@gmail.com

Cyfeiriad: 16 Frondeg Terrace, Llanelli, SA15 1PZ
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Hen Ffordd, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn

Cyng. Mrs. S. Najmi, Y.H. (Arweinydd y Cyngor)
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
  01554 744814
  shahana80@hotmail.co.uk

Cyfeiriad: 15 Nantydd Terrace, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9DN
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012. Maer y Dref 2015 - 2016
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cymdeithas Plant a Phobl Ifanc Sir Gaerfyrddin, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Cymdeithas Parc Howard

Cyng. P.T. Warlow
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
  07917 874124
  cllrphilipwarlow@gmail.com

Cyfeiriad: 38 Andrew Street, Llanelli, SA15 3YP
Nodyn:
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Penygaer, Fforwm Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin, Gweithgor Rheoli Traffig Llanelli, Cymdeithas Parc Howard,

Cyng. Mrs. J. Williams
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
  01554 756351
  janicewills27@gmail.com

Cyfeiriad: 42 Tyrfran Avenue, Llanelli, SA15 3LP
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 2il Mai 1991 (gwasanaeth wedi'i dori). Maer y Dref 1997 - 1998. Dirprwy Arweinydd y Cyngor
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin (fel dirprwyo), C.A.T.C.H.U.P. Cyf., Tasglu Canol Tref Llanelli, Llanelli a Chymdeithas Ddinesig Cylch, Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Cymdeithas Parc Howard, Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned

Cyng. Ms. S.A. Curry
Llafur
Ward Tyisha

Contact Information
 07561 566456
  suzycurry1@gmail.com

Cyfeiriad: 72 Alban Road, Llanelli, SA15 1EW
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanell, Nwyddau Rheilffordd Llanelli Sied Pwyllgor

Cyng. T. Davies
Plaid Cymru
Ward Tyisha

Contact Information
  01554 741041
 07966 228946
  Terry@serenityimage.co.uk

Cyfeiriad: 87 Tyisha Road, Llanelli, SA15 1RP
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. A.S.J. McPherson
Llafur
Ward Tyisha

Cyfeiriad: 1 Heol y Cloddiau, Dafen, Llanelli, SA14 8QX
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Pen Rhos, Canolfan Deulu Sant Paul