Menu
Cynghorwyr Tref Llanelli

Cyng. M.D. Cranham, Y.H.
Annibynnol
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 753660
  nursemeg21@btinternet.com

Cyfeiriad: 4 Coedcae Road, Llanelli, SA15 1HJ
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cyfeillion Amgueddfa Llanelli

Cyng. J.S. Edmunds (Maer y Dref)
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 755853
  nikntrix@aol.com

Cyfeiriad: 13a Capel Terrace, Llanelli, SA15 1QA
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Grŵp Masnach Deg Llanelli, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn

Cyng. Ms. L.A. Edmunds
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  laurenedmunds@hotmail.com

Cyfeiriad: 13A Mascolee, Capel Terrace, Llanelli. SA15 1QA
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. M.P. Edmunds
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 756377
  matthewedmunds@aol.com

Cyfeiriad: 43 Penallt Road, Lalnelli, SA15 1HF
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Stebonheath, Terfysgoedd Streic y Rheilffyrdd Llanelli 1911 Pwyllgor Coffaol Canmlwyddiant.

Cyng. C.A. Reed
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 753864
  cllrcareed@gmail.com

Cyfeiriad: 257 Pant Bryn Isaf, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9GD
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Menter Cwm Gwendraeth / Llanelli, Cymdeithas Genedlaethol Cynghorwyr

Cyng. W.E. Skinner
Llafur
Ward Bigyn

Contact Information
  01554 774361
  ed@edwardskinner.com

Cyfeiriad: 11 Railway Place, Llanelli. SA15 2PW
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ed Mai 1995 (gwasanaeth wedi'i dori).
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. D.L. Darkin
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
 07870 380521
  david@daviddarkin.com

Cyfeiriad: 1 John Street, Llanelli, SA15 1UH
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2016
Aelod o: Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Shopmobility Llanelli a'r Cylch, Fforwm Llifogydd Llanelli, Gweithgor Rheolaeth Traffig Llanelli, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Un Llais Cymru, Un Llais Cymru - Pwyllgor Cynghorau Mwy, Cymdeithas Parc Howard

Cyng. S.I. Davies
Conservative
Ward Elli

Contact Information
 07527 487275
  sionidavies@hotmail.com

Cyfeiriad: 1 Park View Terrace, Llanelli, SA15 3HA
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. J.P. Jenkins
Annibynnol
Ward Elli

Contact Information
  01554 749649
  llanellijohn@googlemail.com

Cyfeiriad: 22 Stryd Brettenham, Llanelli, SA15 3ED
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 10ed Mehefin 2004 Maer y Dref 2009 - 2010
Aelod o: Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Wirfoddol Eglwysig Pentip, Gweithgor Rheoli Traffig Llanelli, Cymdeithas Parc Howard

Cyng. J.E. Jones, Y.H.
Annibynnol
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 756940
  johnevenjones176@gmail.com

Cyfeiriad: 12 Nelson Terrace, Llanelli, SA15 2LR
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 (gwasanaeth wedi'i dori).
Aelod o: Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, C.A.T.C.H.U.P. Cyf.

Cyng. W.J. Lemon
Plaid Cymru
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 753348

Cyfeiriad: 25 Stryd Cambrian, Llanelli, SA15 2PN
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 Maer y Dref 2011-2012
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Gweithgor Rheoli Traffig Llanelli

Cyng. J.G. Prosser
Llafur
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 403192
  johnprosserglanymor@gmail.com

Cyfeiriad: 64 Springfields, Llanelli, SA15 2DD
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Maes Y Morfa, Clwb Byddar Llanelli, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr y Doc Newydd, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn

Cyng. S.L. Rees
Plaid Cymru
Ward Glanymor

Contact Information
 07415 221811
  seanrees3@sky.com

Cyfeiriad: 24 Florence Street, Llanelli. SA15 2HU
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. Mrs. B.A.L. Roberts (Dirprwy Faer y Dref)
Llafur
Ward Glanymor

Contact Information
  01554 773791
  loroberts@carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad: 24 George Street, Llanelli. SA15 2NB
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Canol Cymru, Llanelli a Chymdeithas Papur Newydd Llafar Cylch, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr y Doc Newydd, Canolfan Deulu Sant Paul

Cyng. C. Griffiths
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
 07494 027431
  cllrchrisgriffiths@gmail.com;

Cyfeiriad: 16 Frondeg Terrace, Llanelli, SA15 1PZ
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin, Siambr Fasnach Llanelli a Masnach, Fforwm Llifogydd Llanelli.

Cyng. Mrs. S.J. Griffiths
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
 07494 027436
  cllrsaragriffiths@gmail.com

Cyfeiriad: 16 Frondeg Terrace, Llanelli, SA15 1PZ
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Hen Ffordd, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn

Cyng. Mrs. S. Najmi, Y.H. (Dirprwy Arweinydd)
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
  01554 744814
  shahana80@hotmail.co.uk

Cyfeiriad: 15 Nantydd Terrace, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9DN
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012. Maer y Dref 2015 - 2016
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cymdeithas Plant a Phobl Ifanc Sir Gaerfyrddin, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Cymdeithas Parc Howard

Cyng. P.T. Warlow
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
  07917 874124
  cllrphilipwarlow@gmail.com

Cyfeiriad: 38 Andrew Street, Llanelli, SA15 3YP
Nodyn:
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Penygaer, Fforwm Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin, Gweithgor Rheoli Traffig Llanelli, Cymdeithas Parc Howard,

Cyng. Mrs. J. Williams (Arweinydd y Cyngor)
Llafur
Ward Lliedi

Contact Information
  01554 756351
  janicewills27@gmail.com

Cyfeiriad: 42 Tyrfran Avenue, Llanelli, SA15 3LP
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 2il Mai 1991 (gwasanaeth wedi'i dori). Maer y Dref 1997 - 1998. Dirprwy Arweinydd y Cyngor
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin (fel dirprwyo), C.A.T.C.H.U.P. Cyf., Tasglu Canol Tref Llanelli, Llanelli a Chymdeithas Ddinesig Cylch, Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Cymdeithas Parc Howard, Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned

Cyng. Ms. S.A. Curry
Llafur
Ward Tyisha

Contact Information
 07561 566456
  suzycurry1@gmail.com

Cyfeiriad: 72 Alban Road, Llanelli, SA15 1EW
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanell, Nwyddau Rheilffordd Llanelli Sied Pwyllgor

Cyng. T. Davies
Plaid Cymru
Ward Tyisha

Contact Information
  01554 741041
 07966 228946
  terry@gasserv.net;

Cyfeiriad: 87 Tyisha Road, Llanelli, SA15 1RP
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. A.S.J. McPherson
Llafur
Ward Tyisha

Cyfeiriad: 1 Heol y Cloddiau, Dafen, Llanelli, SA14 8QX
Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017
Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Pen Rhos, Canolfan Deulu Sant Paul