Menu
Cynghorwyr Tref Llanelli

Rhestr Cynghorwyr Treuliau Diwedd Blwyddyn

Datganiadau o Ddiddordeb Aelodau hyd yma

Cyng. M.J.P. Burns
Plaid Cymru | Ward Bigyn

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. M.J.P. Burns
Plaid Cymru | Ward Bigyn

Tel: 01554 774678
Mob:
mikejpburns@gmail.com

Cyfeiriad: Tegfryn, 11 Allt y Coleg, Llanelli, SA15 1EL

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 Maer y Dref 2013 - 2014

Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Bigyn, Llywodraethwr Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Cyng. Ms. Ff.S. Larsen
Plaid Cymru | Ward Bigyn

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. Ms. Ff.S. Larsen
Plaid Cymru | Ward Bigyn

Tel: 01554 774678
Mob:
ffion.larsen@gmail.com

Cyfeiriad: Tegfryn, 11 Allt y Coleg, Llanelli, SA15 1EL

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008

Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. J.S. Edmunds
Llafur | Ward Bigyn

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. J.S. Edmunds
Llafur | Ward Bigyn

Tel: 01554 755853
Mob:
jedmunds@carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad: 13a Capel Terrace, Llanelli, SA15 1QA

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012

Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Stebonheath, Grwp Masnach Deg Llanelli, Canolfan Deulu Sant Paul

Cyng. D. Thomas
Plaid Cymru | Ward Bigyn

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. D. Thomas
Plaid Cymru | Ward Bigyn

Tel: 01554 772312
Mob:
dyfrigthom@gmail.com

Cyfeiriad: 7 Cae Du Bach, Llanelli, SA15 3AQ

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 10ed Mehefin 1999 (Gwasanaeth wedi'i dorri). Maer y Dref 2010-11

Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Menter Cwm Gwendraeth/Llanelli

Cyng. Mrs. P.J. Edmunds
Democratiaid Rhyddfrydol | Ward Elli

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. Mrs. P.J. Edmunds
Democratiaid Rhyddfrydol | Ward Elli

Tel: 01554 773684
Mob:
edmundspam1@yahoo.co.uk

Cyfeiriad: 5, Harries Avenue, Llanelli, SA15 3LE

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 2il Mai 1991. Maer y Dref 1998-1999

Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Hen Ffordd, Llanelli a'r Cylch Talking Newspaper, Llanelli Siambr Fasnach a Masnach, Symunedd Siopa Llanelli a'r Cylch, Gweithgor Rheolaeth Traffig Llanelli

Cyng. Mrs. R.F. Price
Plaid Cymru | Ward Elli

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. Mrs. R.F. Price
Plaid Cymru | Ward Elli

Tel: 01554 750045
Mob:
ruth@cambro-norman.com

Cyfeiriad: 21 Albert Street, Llanelli, SA15 2SY

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012

Aelod o: Pwyllgor Sefydliad. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Plas Llanelly.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Cynghori Antioch, Llanelli a'r Cylch Talking Newspaper

Cyng. J.P. Jenkins
Annibynnol | Ward Elli

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. J.P. Jenkins
Annibynnol | Ward Elli

Tel: 01554 749649
Mob:
llanellijohn@googlemail.com

Cyfeiriad: 22 Stryd Brettenham, Llanelli, SA15 3ED

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 10ed Mehefin 2004 Maer y Dref 2009 - 2010

Aelod o: Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Wirfoddol Eglwysig Pentip

Cyng. A.H. Hitchman
Llafur | Ward Glanymor

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. A.H. Hitchman
Llafur | Ward Glanymor

Tel:
Mob: 07890 181730
arthurhitchman@gmail.com

Cyfeiriad: 1 Clos Y Gilfach, Llanelli, SA15 2PJ

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 10ed Mehefin 2004. Maer y Dref 2008-2009

Aelod o: Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Copperworks, Clwb Byddar Llanelli

Cyng. R.M. Davies
Plaid Cymru | Ward Glanymor

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. R.M. Davies
Plaid Cymru | Ward Glanymor

Tel: 01554 774492
Mob:
rmd34@hotmail.co.uk

Cyfeiriad: 60 Bryn Road, Llanelli, SA15 2LN

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012

Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Doc Newydd

Cyng. W.J. Lemon
Plaid Cymru | Ward Glanymor

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. W.J. Lemon
Plaid Cymru | Ward Glanymor

Tel: 01554 753348
Mob:
wjlemon@carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad: 25 Stryd Cambrian, Llanelli, SA15 2PN

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 Maer y Dref 2011-2012

Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Datblygu Stebonheath.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. Mrs. L.J. Stedman
Llafur | Ward Glanymor

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. Mrs. L.J. Stedman
Llafur | Ward Glanymor

Tel: 01554 774147
Mob:
lindastedmanathome@msn.com

Cyfeiriad: 3 Cornish Place, Llanelli, SA15 2BN

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008. Maer y Dref 2011 - 2012

Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Maes y Morfa, Cymdeithas Plant a Phobl, Ifanc Sir Gaerfyrddin, Partneriaeth Gymunedol Llanelli

Cyng. D.L. Darkin
Llafur | Ward Lliedi

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. D.L. Darkin
Llafur | Ward Lliedi

Tel:
Mob: 07870 380521
david@daviddarkin.com

Cyfeiriad: 7 Woodend Road, Llanelli, SA15 3BQ

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2016

Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Llifogydd Llanelli, Gweithgor Rheolaeth Traffig Llanelli

Cyng. Mrs. S. Najmi
Llafur | Ward Lliedi

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. Mrs. S. Najmi
Llafur | Ward Lliedi

Tel: 01554 744814
Mob:
shahana80@hotmail.co.uk

Cyfeiriad: 15 Nantydd Terrace, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9DN

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012. Maer y Dref 2015 - 2016

Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Cymdeithas Parc Howard, Pwyllgor Hosbis Ty Bryngwyn

Cyng. C.L. Thomas (Dirprwy Faer y Dref)
Llafur | Ward Lliedi

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. C.L. Thomas (Dirprwy Faer y Dref)
Llafur | Ward Lliedi

Tel: 01554 759369
Mob:
tomdunni2@googlemail.com

Cyfeiriad: 112 Old Castle Road, Llanelli, SA15 2SN

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012

Aelod o: Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Gwastraff Carmarthenshire Sir, Pwyllgor Coffaol Canmlwyddiant Terfysg Streic Rheilffordd Llanelli 1911, Cymdeithas Parc Howard

Cyng. W.G. Thomas (Maer y Dref)
Llafur | Ward Lliedi

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. W.G. Thomas (Maer y Dref)
Llafur | Ward Lliedi

Tel: 01554 752600
Mob:
wgthomas1947@googlemail.com

Cyfeiriad: 114 Ffordd Hen Gastell, Llanelli, SA15 2SN

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 1995

Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Gwella Gwasanaethau Ysbyty, Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Fforwm Llifogydd Llanelli, Cymdeithas Genedlaethol Cynghorwyr, Cymdeithas Parc Howard

Cyng. Mrs. J. Williams
Llafur | Ward Lliedi

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. Mrs. J. Williams
Llafur | Ward Lliedi

Tel: 01554 756351
Mob:
janwilliams@carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad: 42 Tyrfran Avenue, Llanelli, SA15 3LP

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 2il Mai 1991 (gwasanaeth wedi'i dori). Maer y Dref 1997 - 1998. Dirprwy Arweinydd y Cyngor

Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Gefeillio Trefol. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin (yn dirprwyo ar ran Cyng. C.L. Thomas), C.A.T.C.H.U.P. Cyf., Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Cymdeithas Parc Howard

Cyng. C.C. Lucas
Llafur | Ward Tyisha

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. C.C. Lucas
Llafur | Ward Tyisha

Tel:
Mob: 07951 246812
carl.lucas5@sky.com

Cyfeiriad: 20 Cwrt Naomi, Pentre Doc y Gogledd, LLANELLI SA15 2LY

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf 7ed Gorffennaf 1988 Maer y Dref 1994-1995 Arweinydd y Cyngor

Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Sefydliad. Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Datblygu Stebonheath. Pwyllgor Gefeillio Trefol.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Grwp Gweithredu Llanelli/Grwp Llywio Llanelli, Cymdeithas Genedlaethol Cynghorwyr

Cyng. J. Owen
Annibynnol | Ward Tyisha

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. J. Owen
Annibynnol | Ward Tyisha

Tel: 01554 753809
Mob:
JeffOwen@carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad: 7 Charles Terrace, Llanelli, SA15 2UD

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 3ydd Mai 2012

Aelod o: Pwyllgor Adeiladu a Chyllid. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli

Cyng. R.T. Price
Plaid Cymru | Ward Tyisha

Cliciwch am fwy o wybodaeth

Cyng. R.T. Price
Plaid Cymru | Ward Tyisha

Tel: 01554 750045
Mob:
roger@cambro-norman.com

Cyfeiriad: 21 Albert Street, Llanelli, SA15 2SY

Nodyn: Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008. Maer y Dref 2014 - 2015

Aelod o: Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref. Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori. Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel. Pwyllgor Plas Llanelly.

Cyrff Allanol: Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Maesllyn, Calon Cymdeithas Teithwyr Cymru