Menu
Cyng. T Davies

Rôl: Dirprwy Faer y Dref
Plaid: Plaid Cymru
Ward: Ward Tyisha
Cyfeirad Gohebu: 87 Tyisha Road, Llanelli, SA15 1RP
  01554 785040
 07966 228946
  Terry@serenityimage.co.uk

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid, Pwyllgor Datblygu Stebonheath, Selwyn Samuel Centre Committee, Rheolaeth Traffig Llanelli,Pwyllgor Plas Llanelly,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli, Canolfan Deulu St Paul.