Menu
Cyng. Lauren Edmunds

Plaid: Annibynnol
Ward: Ward Bigyn
Cyfeirad Gohebu: 13A Mascolee, Capel Terrace, Llanelli. SA15 1QA
  laurenedmunds@hotmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid, Pwyllgor Sefydliad, Pwyllgor Datblygu Stebonheath, Pwyllgor Gefeillio Trefol, Selwyn Samuel Centre Committee,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli