Menu
Cyng. S.L. Rees

Plaid: Annibynnol
Ward: Ward Glanymor
Cyfeirad Gohebu: 24 Florence Street, Llanelli. SA15 2HU
 07415 221811
  seanrees3@sky.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Pwyllgor Datblygu Stebonheath, Pwyllgor Gefeillio Trefol, Selwyn Samuel Centre Committee, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Maes Y Morfa, Cymdeithas Teithwyr Calon Cymru, Pwyllgor Coffáu Canmlwyddiant 1911 Terfys Rheilffordd Llanelli, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Doc Newydd.