Menu
Cyng. S.J. Griffiths

Plaid: Ceidwadol
Ward: Ward Lliedi
Cyfeirad Gohebu: 16 Frondeg Terrace, Llanelli, SA15 1PZ
  01554 889433
  saragriffiths16@gmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Pwyllgor Gefeillio Trefol, Selwyn Samuel Centre Committee, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Heol Hen, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.