Menu
Cyng. S Davies

Plaid: Ceidwadol
Ward: Ward Elli
Cyfeirad Gohebu:
 07527 487275
  sionidavies@hotmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Pwyllgor Gefeillio Trefol, Selwyn Samuel Centre Committee, Cydweithredu Parc Howard, Rheolaeth Traffig Llanelli,Pwyllgor Plas Llanelly,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Hen Heol, Cymdeithas Papur Newydd Llanelli a'r Cylch, Shopmobility Llanelli a'r Cylch, Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Grŵp Gorchwyl Sbwriel Llanelli, Cymdeithas Genedlaethol Cynghorwyr, Cymdeithas Parc Howard.