Menu
Cyng. S Curry

Plaid: Llafur
Ward: Ward Tyisha
Cyfeirad Gohebu: 72 Alban Road, Llanelli, SA15 1EW
 07561 566456
  suzycurry1@gmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Bigyn, Gweithgor Nodwyddau Wedi'u Gwared.