Menu
Cyng. P.T. Warlow

Plaid: Llafur
Ward: Ward Lliedi
Cyfeirad Gohebu: 38 Andrew Street, Llanelli, SA15 3YP
 07917 874124
  cllrphilipwarlow@gmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Pwyllgor Datblygu Stebonheath, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp, Rheolaeth Traffig Llanelli,Pwyllgor Plas Llanelly,Llanelli Town Council Working Group,

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Penygaer, Cymdeithas Ddinesig Llanelli a'r Cylch, Cymdeithas Papurau Newydd Siarad Llanelli a'r Cylch, Cymdeithas Parc Howard.