Menu
Cyng. M Edmunds

Plaid: Annibynnol
Ward: Ward Bigyn
Cyfeirad Gohebu: 43 Penallt Road, Lalnelli, SA15 1HF
  01554 756377
  matthewedmunds@aol.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Datblygu Stebonheath, Selwyn Samuel Centre Committee,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli.