Menu
Cyng. M.D Cranham Y.H.

Plaid: Annibynnol
Ward: Ward Bigyn
Cyfeirad Gohebu: 4 Coedcae Road, Llanelli, SA15 1HJ
  01554 753660
  michaelcranham@outlook.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid, Pwyllgor Sefydliad, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Pwyllgor Datblygu Stebonheath, Pwyllgor Gefeillio Trefol, Rheolaeth Traffig Llanelli,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cyfeillion Amgueddfa Llanelli.