Menu
Cyng. J Edmunds

Plaid: Annibynnol
Ward: Ward Bigyn
Cyfeirad Gohebu: 13a Capel Terrace, Llanelli, SA15 1QA
  01554 755853
  nikntrix@aol.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid, Pwyllgor Sefydliad, Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref, Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli, Pwyllgor Datblygu Stebonheath, Pwyllgor Gefeillio Trefol, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp, Cydweithredu Parc Howard, Pwyllgor Plas Llanelly,

Gwybodaeth Ychwanegol

13a Capel Terrace, Llanelli, SA15 1QA

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.