Menu
Cyng. J.G. Prosser

Plaid: Llafur
Ward: Ward Glanymor
Cyfeirad Gohebu: 53 Bigyn Road, Llanelli, SA15 1DN
 07729 097892
  johnprosserglanymor@gmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.