Menu
Cyng. J. Williams

Plaid: Llafur
Ward: Ward Lliedi
Cyfeirad Gohebu: 42 Tyrfran Avenue, Llanelli, SA15 3LP
  01554 756351
  janicewills27@gmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid, Pwyllgor Sefydliad, Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref, Selwyn Samuel Centre Committee, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp, Cydweithredu Parc Howard, Pwyllgor Plas Llanelly,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 2il Mai 1991 (gwasanaeth wedi'i dori). Maer y Dref 1997 - 1998. Dirprwy Arweinydd y Cyngor

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Partneriaeth Gymunedol Llanelli.