Menu
Cyng. J.P. Jenkins

Plaid: Annibynnol
Ward: Ward Elli
Cyfeirad Gohebu: 22 Stryd Brettenham, Llanelli, SA15 3ED
  01554 749649
 07734 867588
  llanellijohn@gmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid, Pwyllgor Sefydliad, Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Selwyn Samuel Centre Committee, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp, Pwyllgor Plas Llanelly,Llanelli Town Council Working Group,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 10ed Mehefin 2004 Maer y Dref 2009 - 2010

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Wirfoddol Eglwysig Pentip, Gweithgor Nodwyddau wedi'u Gwared, Pwyllgor Coffáu Canmlwyddiant 1911 Terfys Rheilffordd Llanelli, Grŵp Masnach Deg Llanelli a'r Cylch, Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorwyr, Cymdeithas Parc Howard.