Menu
Cyng. J.E. Jones

Plaid: Annibynnol
Ward: Ward Glanymor
Cyfeirad Gohebu: 12 Nelson Terrace, Llanelli, SA15 2LR
  01554 756940
  johnevenjones176@gmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Sefydliad, Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Pwyllgor Datblygu Stebonheath,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 (gwasanaeth wedi'i dori).

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.