Menu
Cyng. D Darkin

Plaid: Llafur
Ward: Ward Elli
Cyfeirad Gohebu: 16 Queen Victoria Rd, Llanelli, SA15 2TL
 07870 380521
  david@daviddarkin.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Sefydliad, Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref, Cyd-awdurdod Claddedigaethau Llanelli, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Pwyllgor Datblygu Stebonheath, Pwyllgor Gefeillio Trefol, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2016

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Fforwm Llifogydd Llanelli, Cymdeithas Parc Howard.