Menu
Cyng. C.A. Reed

Plaid: Llafur
Ward: Ward Bigyn
Cyfeirad Gohebu: 257 Pant Bryn Isaf, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9GD
  01554 753864
  cllrcareed@gmail.com

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori, Selwyn Samuel Centre Committee, Lles Gweithgor Cenedlaethau'r Dyfodol Grŵp,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Stebonheath C.S. Ysgol.